Naše firma provádí kompletní vyklizení veškerých potřebných prostorů, ať už se jedná o byt, dům, dvůr, půdu, sklep, volná prostranství a další. Na přání zlikvidujeme starý, nepotřebný nábytek a pozůstalosti. Veškerý vzniklý odpad ekologicky zlikvidujeme. Mimo se také zaměřujeme na vyklízení celich pozůstalostí včetně likvidace odpadu. Celý proces je velice rychlý a při úklidu jsme mimořádně pečliví.