Potřebujete pomoci se stěhováním objemných a těžkých objektů? Obraťte se s tím na nás.

Naše firma se mimo jiné specializuje také na vystěhování a převoz různorodých předmětů s hmotností až do 800 kg. Zajistíme rychlou přepravu například pian, pianin, trezorů, automatů a dalších.

Váš majetek odneseme na speciálních pásech a uložíme do čalouněných vozů, kde budou řádně připoutány a zabezpečeny proti jakémukoli nežádoucímu pohybu.

Poničení vašeho majetku z nedbalosti na naší straně nepřipadá v úvahu, ale kdyby přece jenom došlo k nějaké nehodě, jsou veškerá převážená břemena pojištěna až do hodnoty 5 000 000 Kč s možností připojištění.

Svěřte svůj majetek do rukou odborníků.